Nee, u kunt zoveel overschrijven als u wilt, maar met een limiet van 1 000 000 euro per overschrijving.