Jeśli pożyczka nie będzie spłacana w terminie i powstaną w spłatach jakiekolwiek zaległości, to:

  • niespłacona kwota pożyczki staje się należnością przeterminowaną;
  • Aion Bank naliczy od niej odsetki karne;
  • Aion Bank wezwie Cię do niezwłocznej spłaty należności.