Opłata członkowska jest pobierana na koniec każdego miesiąca członkostwa. Na przykład, jeśli zostałeś członkiem 2 lipca, pierwsza opłata członkowska będzie należna 1 sierpnia, po 1 pełnym miesiącu członkostwa.