Je lidmaatschapsbijdrage wordt aan het einde van elke maand afgeschreven. Voorbeeld: als je lid werd op 2 juli, dan wordt je eerste bijdrage op 2 augustus, na de eerste volledige maand lidmaatschap, betaald.