Konto główne można doładować wybraną przez siebie kartą z innego banku. 


1) W tym celu przejdź do sekcji "Finanse" w aplikacji -> wybierz rachunek główny -> kliknij na żółtą ikonę "zasil rachunek". 


2) Aby doładować konto, należy najpierw dodać nową kartę: wybierz opcję "dodaj kartę" -> zrób wyraźne zdjęcie karty (opcja będzie dostępna w aplikacji) -> sprawdź czy dane karty zostały poprawnie uzupełnione przez system skanujący -> w razie potrzeby uzupełnij brakujące dane -> zatwierdź. 


3) Następnie wybierz kartę, której chcesz użyć do doładowania -> wybierz kwotę -> potwierdź transakcję. 


Minimalna kwota doładowania to 10 PLN. 


Miesięczny limit zasilenia konta wynosi 20.000 PLN.