Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi i prawnymi. Przy rozpoczęciu procedury otwarcia konta, prosimy każdego klienta o potwierdzenie, że zapoznał się z naszą Politykę Prywatności. Jeśli klient nie podpisał jeszcze z nami umowy i nie otworzył konta, jego dane osobowe są automatycznie usuwane po 30 dniach. W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu na następujący adres mailowy: info@aion.be