Bardzo zależy nam na tym, aby nasza bankowość była jak najlepsza i najbezpieczniejsza. W związku z tym, prosimy każdego klienta o przestrzeganie zasad określonych w regulaminie. Jeśli nie będą one przestrzegane, zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia umowy i zamknięcia konta.


Może to się stać w następujących przypadkach:


  • Składka członkowska nie została zapłacona przez co najmniej dwa miesiące.
  • Zostały złamane zasady "uczciwego użytkowania" określone szerzej w umowie.
  • Jeśli zostanie zmienione miejsce zamieszkania, na takie które jest niedopuszczalne przez Bank.
  • Klient podał nam fałszywe informacje.
  • Poprzez działanie klienta została narażona dobra reputacja banku.
  • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy; oraz - podejrzenie, zapobieganie i eliminacja oszustw; ochrona bezpieczeństwa