Zgodnie ze szczegółowymi przepisami europejskimi i polskimi o ochronie danych osobowych (RODO), klient ma prawo wglądu jakie informacje zostały o nim zebrane. Aby skorzystać z przysługujących praw, można się skontaktować z Działem Obsługi Klienta poprzez czat w aplikacji lub wysłać wiadomość na adres mailowy privacy@aion.be.