Możliwe są wewnętrzne i zewnętrzne transfery przychodzące, zarówno z kont bieżących, jak i oszczędnościowych.