Rachunki oszczędnościowe mogą być zasilane jedynie przelewami wewnętrznymi. Przelewu na konto oszczędnościowe można dokonać wyłącznie z innego konta tego samego klienta (głównego lub walutowego) w Aion Bank.