Aby otworzyć konto oszczędnościowe, kliknij w zakładkę "Finanse" na ekranie głównym aplikacji, a następnie zjedź w dół i wybierz opcję "Otwórz nowe konto oszczędnościowe".