Nie ma minimalnej kwoty wymaganej do otwarcia Konta Aion Oszczędności.