Oprocentowanie łączne dla konta Aion Oszczędności: 


Pakiet All Inclusive:


7,3% rocznie PLN
 (od 1 stycznia 2023 do 28 lutego 2023)

1,25% rocznie EUR
 (od 1 grudnia 2022 do 31 marca 2023)


Pakiet Smart:


6% rocznie PLN (od 1 stycznia 2023 do 28 lutego 2023)

1% rocznie EUR
 (od 1 grudnia 2022 do 31 marca 2023)


Pakiet Light:


5,5% rocznie PLN (od 1 stycznia 2023 do 28 lutego 2023)


0,90% rocznie EUR (od 1 grudnia 2022 do 31 marca 2023)