Oprocentowanie łączne dla konta Aion Oszczędności: 


Pakiet Aion Easy:


Konto oszczędnościowe w PLN

Łączne oprocentowanie wyniesie 6,5% rocznie (oprocentowanie bazowe: 0,05%, oprocentowanie promocyjne: 6,45%).


Konto oszczędnościowe w EUR  

Łączne oprocentowanie wyniesie 1,5% rocznie (oprocentowanie bazowe: 0,05%, oprocentowanie promocyjne: 1,45%).


Oprocentowanie obowiązuje do 15.10.2023 r.