Odsetki wypłacane są co miesiąc bezpośrednio na konto oszczędnościowe. Kapitalizacja odsetek ma miejsce w dniu odpowiadającym dacie otwarcia rachunku oszczędnościowego. 

Jeśli nie ma takiej daty w danym miesiącu to odsetki będą wypłacone w ostatnim dniu danego miesiąca i w kolejnych miesiącach w dacie, która odpowiada dacie ostatniej kapitalizacji. 


Przykład 1:
Konto zostało utworzone 31.01.

Kapitalizacja odsetek nastąpi w ostatnim dniu kolejnego miesiąca tzn. 28.02.

Kolejne kapitalizacje odsetek nastąpią w dniach 28.03., 28.04., 28.05., 28.06. itd...


Przykład 2:

Konto oszczędnościowe zostało utworzone 15.10.

Kapitalizacje odsetek nastąpią 15.11., 15.12., 15.01. itd....