W celu bezpiecznego zarządzania środkami klientów, przed zatwierdzeniem transakcji przeprowadzamy dodatkową weryfikację. Jeśli transakcja jest odrzucona może to być spowodowane kilkoma przyczynami:


- Brak wystarczających środków na koncie

- Przekroczony limit wysokości przelewu

- Dział bezpieczeństwa nie zezwala na dokonanie przelewu.


Zawsze staramy się powiadomić o powodzie odrzucenia transakcji - tę informację można zobaczyć w szczegółach transakcji lub sprawdzając powiadomienia podczas przetwarzania płatności (prosimy wtedy upewnić się, że powiadomienia są włączone i że telefon ma dostęp do Internetu).