Historia transakcji zawiera zestawienie wszystkich operacji z wszystkich rachunków klienta, stąd np.: w przypadku przelewów między Twoimi rachunkami, zobaczysz przelew wychodzący z jednego rachunku oraz przychodzący na drugi.