Polecenie zapłaty to umowa, która została zawarta z inną firmą i pozwala jej na to, by mogła bezpośrednio pobierać pieniądze z konta. Nie jest to umowa zawarta z bankiem w celu dokonania płatności.


W przypadku chęci anulowania polecenia zapłaty, prosimy o kontakt bezpośrednio z firmą, z którą zostało ono zawarte. My jako bank, nie możemy go anulować.


Możemy jednak odwołać ostatnio dokonane polecenie zapłaty, maksymalnie w ciągu 8 tygodni po jego realizacji. 

W takim wypadku, prosimy o kontakt z nami na czacie.