Jeśli jest szansa, że karta się odnajdzie, można ją tymczasowo zablokować w aplikacji: 
"Finanse" -> kliknij w kartę która ma zostać tymczasowo zablokowana -> "Tymczasowa blokada". 
Jeśli karta się odnajdzie, będzie można ją ponownie aktywować poprzez funkcję "Odblokuj kartę".


Jeśli jesteśmy pewni, że karta została zgubiona lub skradziona, należy ją jak najszybciej zastrzec w aplikacji. Na dole ekranu głównego należy wybrać zakładkę "Finanse", następnie kliknąć w daną kartę, i wybrać opcję "Tymczasowa blokada" a potem "Zastrzeż". Trzeba pamiętać, że zastrzeżonej karty, nie będzie można już odblokować. W takiej sytuacji można zamówić nową kartę w aplikacji.