Jeśli karta jest już nieważna, zwrot zostanie dokonany na istniejące konto. Jeśli natomiast konto jest nieaktywne należy skontaktować się ze sprzedawcą lub firmą, z której ma przyjść zwrot i podać im numer nowej karty, aby zwrot mógł zostać dokonana na nową kartę.