Rachunek główny jest prowadzony w polskich złotych (PLN).