Nie jest możliwe wykonanie ani otrzymanie przelewu w walucie, która nie znajduje się na naszej liście obsługiwanych walut. Tym samym, jeśli ktoś spróbuje przelać pieniądze na Twoje konto w walucie, której nie obsługujemy, zwrócimy pieniądze na jego rachunek.