We bewaren uw persoonlijke gegevens voor de duur die nodig is voor de verwerking zoals hieronder beschreven, om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving of voor zover dat nodig is in verband met onze operationele vereisten, zoals het onderhoud van een rekening, het faciliteren van klantrelatiebeheer en het beantwoorden van juridische claims of verzoeken van regelgevende instanties.

De periode waarin wij informatie over u bewaren, is afhankelijk van het soort informatie en de doeleinden waarvoor wij deze gebruiken. Bijvoorbeeld:

Gegevens die worden gebruikt voor anti-witwas (AML) doeleinden - gedurende 10 jaar vanaf de transactie of tot het einde van de contractuele relatie.
Gegevens bewaard als bewijs van transacties - gedurende 10 jaar na verwerking van de betreffende transactie.
Klachten van leden - gedurende 5 jaar vanaf de betreffende klacht.
Gegevens van potentiële klanten die worden gebruikt voor marketingdoeleinden (na individuele toestemming) - gedurende 3 jaar vanaf de verzameling van de betrokken gegevens.
FATCA- en CRS-documenten - gedurende 7 jaar vanaf 1 januari volgend op het jaar van afsluiting van de rekening, het afschrift of de verrichting.