Natuurlijk. Ga naar "Financiën" in de app. U zal daar uw loon zien en als u daar op klikt verschijnen de details ervan. Vervolgens klik op "Vervroegd terugbetalen". Daar kan u kiezen tussen "Gedeeltelijke terugbetaling" en "Volledige terugbetaling".