Aby wymieniać waluty w aplikacji należy wykonać przelew pomiędzy swoimi kontami. Przede wszystkim upewnij się, że masz założone konto w danej walucie. Oferujemy konta w 5 różnych walutach: EUR, USD, GBP, CHF, PLN. Jeśli chcesz wymienić waluty przejdź do zakładki "Przelewy", kliknij na "Własny" i wybierz rachunki pomiędzy którymi chcesz wykonać przelew. Wysłanie przelewu pomiędzy własnymi kontami spowoduje wymianę waluty. 


Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: 

Jak otworzyć nowy rachunek walutowy w EUR/USD/GBP/CHF?