Tak, walutę można wymieniać w dowolnym czasie, nawet w weekendy!