Konta oszczędnościowe są bezterminowe. Nie ma ograniczeń czasowych w posiadaniu konta oszczędnościowego.