Odsetki naliczane są dziennie. W przypadku wypłaty części środków z konta oszczędnościowego, w dniu kapitalizacji na konto wpłyną wyłącznie odsetki za okres, w którym środki te były dostępne na koncie. Odsetki od pozostałej na koncie kwoty zostaną wypłacone za dany okres rozliczeniowy.