Wanneer je geld opneemt van jouw spaarrekening, wordt dit geboekt volgens de "LIFO"-methode (last in first out).


Dit betekent dat de geldopname eerst geboekt zal worden op het bedrag waarvoor de opgebouwde getrouwheidspremie het minst ver gevorderd is.