Jeśli chcesz zablokować dostęp do aplikacji w przypadku zgubionego lub skradzionego telefonu, skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta - Customer Happiness Centre, wówczas dostęp do aplikacji zostanie zablokowany.

Pamiętaj! Blokada spowoduje brak możliwości zalogowania się do aplikacji z jakiegokolwiek urządzenia. 


W przypadku, gdy będziesz chciał zalogować się do aplikacji za pośrednictwem innego, bezpiecznego urządzenia, ponownie skontaktuj się z Customer Happiness Centre, aby odblokować dostęp do aplikacji podając dane nowego urządzenia.