W przypadku rezygnacji z członkostwa w naszym banku, nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych do żadnych celów marketingowych. Jednakże, aby być w zgodzie z europejskim i polskim prawem będziemy przechowywać niektóre dane dla celów audytu i zgodności z prawem.