Nie ma limitu środków na Koncie Aion Oszczędności.