W Aion Bank Polska nie posiadamy lokat. 


Konta oszczędnościowe nie posiadają czasowego limitu czynności konta, środki mogą być swobodnie przelewane z i na konto oszczędnościowe.


Lokaty są produktem otwieranym na określony czas, bez możliwości dokonywania wypłat i wpłat.