Można mieć do 5 kont w jednej walucie (5 w walucie EUR i 5 w walucie PLN). Jednocześnie można mieć otwartych maksymalnie 10 kont oszczędnościowych (w EUR i PLN łącznie).