Tak, można pobrać potwierdzenie na swój telefon lub udostępnić je bezpośrednio z aplikacji:


Przejdź do sekcji "Finanse" -> Wybierz odpowiednie konto -> kliknij w "Historia transakcji" -> Wybierz transakcję dla której chcesz pobrać potwierdzenie -> Kliknij w "Pobierz potwierdzenie" -> Kliknij w strzałkę w prawym górnym rogu ekranu  -> wybierz aplikację, za pomocą której chcesz przesłać potwierdzenie transakcji.