Wprowadź dane swojej karty na ekranie płatności za zakupy online, a po potwierdzeniu płatności wystąpi jeden z poniższych scenariuszy, w zależności od zdefiniowanej w aplikacji metody autoryzacji zakupów online:


1. W aplikacji Aion Bank pojawi się komunikat (z nazwą sprzedawcy, kwotą transakcji i 4 ostatnimi cyframi użytej karty), który należy potwierdzić za pomocą kodu dostępu do aplikacji, odcisku palca lub rozpoznawania twarzy.


2. Otrzymasz SMS z kodem weryfikacyjnym od banku Aion z kwotą transakcji i nazwą sprzedawcy, aby potwierdzić płatność.