Z konta głównego można dokonywać następujących transakcji:


- Wewnętrzne przelewy między własnymi rachunkami


- Transakcje krajowe w PLN oraz innych walutach 


- Przelewy w Euro, w tym przelewy SEPA


- Przelewy międzynarodowe, w tym transakcje SWIFT i płatności w obcych walutach


- Transakcje przy użyciu kart płatniczych


- Wypłaty z bankomatów