Na ekranie startowym kliknij "Rachunek główny", zjedź w dół, a następnie kliknij polecenie "Edytuj" umieszczone na prawo od sekcji "Nazwa produktu - Rachunek główny". Na ekranie pojawi się opcja umożliwiająca edycję nazwy.