Na ekranie startowym kliknij wybrany rachunek, zjedź w dół, a następnie kliknij polecenie "Edytuj" umieszczone na prawo od sekcji, np. "Nazwa produktu - Rachunek główny". Na ekranie pojawi się opcja umożliwiająca edycję nazwy.