Pobierz ponownie aplikację, wybierz opcję "Zaloguj się" a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie aplikacji.