In de app vind je een gedetailleerde uitsplitsing van de rente:

Financiën -> kies jouw spaarrekening -> Uitsplitsing van de rente


De gedetailleerde toelichting vat de basisrente en de reeds betaalde getrouwheidspremie samen. Het toont ook de status van eventuele toekomstige getrouwheidspremies die u nog zal verdienen als u geen geld van deze rekening opneemt.


De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober of bij de afsluiting van de rekening.