Momenteel ligt het belastingtarief voor de rente van termijnrekeningen vast op 30%.