Minimumbedrag om een termijndeposito te openen is 500EUR.