Elke burger van de Verenigde Staten. Dat houdt in dat u onderworpen bent aan de Amerikaanse inkomstenbelasting, ongeacht of u in de Verenigde Staten of buiten de Verenigde Staten geboren bent, met ten minste één ouder die een Amerikaans staatsburger is. Als u beantwoordt aan de Green Card-test of de substantiële aanwezigheidstest voor het kalenderjaar, bent u ook aansprakelijk als Amerikaans persoon.