Nie jest możliwe założenie konta w Aion Bank na zrootowanym urządzeniu. Ta sama zasada dotyczy logowania się do już istniejącego konta. W obu przypadkach konieczne jest użycie innego urządzenia, które nie jest zrootowane.