Nie, rachunki oszczędnościowe prowadzone w Banku mogą być zasilane wyłącznie przelewami z rachunków

bieżących należących do tego samego klienta.