Aby autoryzować transakcje online w aplikacji, wykonaj poniższe kroki:

Kliknij ikonę Profilu


Kliknij "Ustawienia" 


Kliknij "Bezpieczeństwo" 


Wybierz "Metoda autoryzacji płatności''


Wybierz "Mobile" (patrz przykład poniżej):