Przed zmianą pakietu na niższy wymagane jest zamknięcie kont oszczędnościowych, które nie są dla niego dostępne.