Bank pobiera opłaty zgodnie z Załącznikiem I do Ogólnych Warunków dla Klientów Detalicznych:

Lista Opłat i Prowizji od 15.09.2023 r.


W przypadku, gdy pobrana opłata nie jest zgodna z listą opłat i prowizji, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta - Customer Happiness Centre, poprzez chat w aplikacji mobilnej.