Tak, zgodnie z polskim prawem naliczany jest podatek w wysokości 19% naliczonych odsetek. W pierwszej kolejności całkowita kwota odsetek jest wypłacana na konto a następnie podatek jest pobierany jako oddzielna transakcja.