Odsetki wypłacane są co miesiąc bezpośrednio na konto oszczędnościowe. Dokładna data wypłaty odsetek zależy od daty otwarcia konta.