Minimalna kwota o jaką można zawnioskować to 500 zł. Natomiast maksymalna kwota zależy od miejsca złożenia wniosku o pożyczkę. Jeżeli zdecydujesz się zawnioskować na stronie internetowej lub u pośrednika online maksymalna kwota pożyczki to 50 000 zł. W przypadku wniosku złożonego u pośrednika fizycznego można wnioskować nawet o 90 000 zł. Maksymalna kwota udzielonej pożyczki zależy jednak zawsze od oceny zdolności kredytowej i spełnienia warunków do otrzymania określonej kwoty. Zaproponowana przez nas kwota pożyczki może być niższa od kwoty na jaką został złożony wniosek.