Niektóre stacje benzynowe tymczasowo blokują środki na karcie, ponieważ nie jest znana ostateczna cena dokonywanej transakcji. Mogą tymczasowo zablokować kwotę stanowiącą równowartość 150 EUR, na 3-5 dni roboczych, do czasu potwierdzenia i rozliczenia końcowej kwoty. 

Po kilku dniach, różnica między zablokowaną kwotą, a kwotą transakcji powinna zostać zwrócona na konto. W przypadku problemów prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta - Customer Happiness Centre na czacie.